Cựu TNXP C442 thăm lại chiến trường xưa

Đăng lúc: 21-05-2018 10:52 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

Dấu xưa người cũ còn đây

Mà sao cảnh vật đổi thay quá chừng.

Ngày xưa bom đạn mịt mùng

Bóng em trấn giữ đường thông đêm ngày

Đoàn Cựu TNXP C442 về thăm chiến trường xưa

Dấu phà Long Đại còn đây

Hồn em còn ẩn nơi này không em.

Xa rời quân ngũ bao năm

Nay mới trở lại cung đường ngày xưa.

Cầu Long Đại ngày nay

Hương trầm cùng với hoa mua

Đặt nơi đồng đội ngày xưa không về.

Chỗ này năm ấy bên lề (lề đường)

Nơi đã khâm niệm bạn bè hy sinh.

Không hòm tăng võng bó thân

Chẳng nhang nến cứ lũi lầm tiễn đưa.

Khu tưởng niệm các Liệt sĩ  trên đồi bờ Bắc

 

Nay về thăm chiến trường xưa

Thắp nhang đồng đội ngày xưa nơi này.

Hồn còn lưu lạc nơi đây

Mau cùng hội ngộ nhớ ngày Trường Sơn.

Hà Đỗ Tú

 Hội viên Hội VHNTTS, CTV Bản tin Cựu TNXPVN