Mưa bóng mây

Đăng lúc: 04-06-2018 9:34 Sáng - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

      

          Sáng nay trời nắng chang chang

Thóc vừa mới gặt cả làng đổ ra

          Một làn mây mỏng kéo qua

Ai ai cũng bảo chỉ là bóng mây

        Chợt làn gió thổi hẩy hây

Bóng mây đen lại tích đầy hầu bao

 Rồi trời xối nước ào ào

Chạy vón cào cào nước nổi thóc trôi

         Cả làng nhìn nhau mà cười

Bụng như xát muối chẳng tươi tý nào

          Cũng may mưa tạnh lướt mau

Cả làng được trận mưa rào bóng mây.

                  Hà Đỗ Tú

            Trưa ngày 3 tháng 5/ 2018.