Giải pháp nào cho tình hình đất đai của các dự án rất chậm đưa vào sử dụng?

Đăng lúc: 30-05-2024 3:13 Chiều - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Ban biên tập trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tại hội trường “Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023” ngày 29/5/2024. 

Kính thưa các vị chủ trì,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi theo dõi phát biểu của đại biểu Trịnh Minh Bình – Đoàn Vĩnh Long – có nêu một thực trạng là tình hình đất đai của các dự án thì rất chậm đưa vào sử dụng. Tôi thấy không chì nêu thực trạng Vĩnh Long mà còn tính phổ biến trong toàn quốc. Chính vì vậy, tôi coi đây là một điểm nghẽn cần phải tìm dược giải pháp, tôi sẽ đề nghị một giải pháp với anh Bình, nhưng trước khi tôi đề nghị giải pháp đó, tôi đề nghị xin phép được gọi anh Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng là Tổng công trình sư thiết kế về giá đất và thẩm định giá đất. Vì không thẩm định được giá đất cho nên không đưa vào sử dụng.

Tôi dẫn chứng một trường hợp đặc biệt đó là tại Thành phố Hồ Chí Minh có một dự án xây chợ tại Hóc Môn, dự án này đã được phê duyệt năm 2011, cho tới bây giờ Sở Tài nguyên và Môi trường của Thành phố đã đưa ra 29 lần gửi thư cho đơn vị có chức năng thẩm định giá đất nhưng 29 lần đó đều không thành. Bây giờ lần thứ 30 sẽ như thế nào. tôi đề nghị Phó Thủ tướng cho biết giải pháp như thế nào. Trước khi Phó Thủ tướng có ý kiến, tôi đề nghị giải pháp thế này: cần phải xem lại đơn vị có chức năng về thẩm định giá đất này trước pháp luật. Pháp luật hiện nay của chúng ta là phải có chế tài đối với những đơn vị mời 3 lần trở lên không làm được nhiệm vụ này, cũng phải xem xét chứ không thể để người ta tồn tại mãi như thế được. Rất rườm rà, rất khó chịu, làm chơ điểm nghẽn của vấn đề giao đất ở những dự án này, 14 năm không được thực hiện như ở thành phố Chí Minh. Không chỉ Hóc Môn mà rất nhiều đơn vị trong Báo Đầu tư số 59 đã nêu ra, rất nhiều dự án tương tự như ờ Hóc Môn và trên toàn quốc, chắc chắn các vị sẽ dẫn chứng rất nhiều như vậy.

Xin hết.

Vũ Trọng Kim