Thông báo 276/TB-VPCP ngày 06/9/2016

Đăng lúc: 14-06-2018 1:18 Chiều - Đã xem: 45 lượt xem In bài viết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 276/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tại buổi làm việc với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt nam

Ngày 22 tháng 8 năm 2016 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam báo cáo một số kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị, ý kiến phát biểu của các đồng chí Đoàn Chủ tịch Hội; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt trân trọng và ghi nhận công lao to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong qua các thời kỳ kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội và đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Trong thời gian qua hoạt động của Hội đã có nhiều đổi mới: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tham mưu, đề xuất, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; việc vận động, huy động xã hội hóa đóng góp cho các công trình tưởng niệm Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách đối với Thanh niên xung phong. Gần đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng văn bản giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong cơ sở ởMiền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo hướng người có công ngày càng được quan tâm chăm sóc, bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng, tránh bị lạm dụng.

  1. Về đề nghị giải quyết chính sách đối với người bị nhiễm chất độc chiến tranh, tồn đọng chính sách đối với Cựu Thanh niên xung phong:

– Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết trong năm 2016 ở một số tỉnh, phấn đấu năm 2017 cơ bản giải quyết dứt điểm các tồn đọng chính sách đối với Cựu Thanh niên xung phong.

– Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng nghiên cứu công bố địa bàn giáp ranh bị nhiễm chất độc da cam để làm cơ sở cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét báo cáo sửa đổi các quy định về điều kiện, thủ tục hồ sơ công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chiến tranh.

  1. Về trường hợp 5 chiến sĩ Thanh niên xung phong khu 5 tập kết ra Bắc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ xây dựng tuyến đường sắt Chi Lăng – Đồng Văn, Lạng Sơn thời kỳ 1954 – 1956 đến nay chưa được công nhận liệt sĩ và chưa cho đưa hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ:

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trực tiếp thẩm định hồ sơ, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2016, bảo đảm chính sách cho anh em thực hiện nhiệm vụ.

  1. Về việc xác nhận phiên hiệu Đội Thanh niên xung phong vũ trang tuyên truyền Khu 5 tại tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở nhân chứng cụ thể còn sống, trong điều kiện hoạt động không công khai, Bộ Nội vụ trực tiếp xem xét, làm việc với tỉnh Khánh Hòa, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và các cơ quan liên quan sớm xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  1. Về việc thực hiện chế độ thù lao đối với những cán bộ lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong không có lương hưu:

Giao Bộ Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo đúng Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

  1. Về việc áp đặt cán bộ lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong mà không phải là Thanh niên xung phong:

Giao Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam làm việc với các địa phương có liên quan để thực hiện đúng Điều lệ của Hội, không áp đặt lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong mà không phải là Thanh niên xung phong.

  1. Về Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến:

Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, trình Quốc hội xem xét, sửa Luật Thi đua khen thưởng.

Văn phòng Chính phủ thông báo đến Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp, triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Dân vận Trung ương;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
– Lưu: VT, KGVX (3b). ĐHB 134

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Download văn bản: Download