Đổi mới ở một hội cơ sở

Đăng lúc: 06-07-2018 8:34 Sáng - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

  Hội Cựu TNXP xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện có 64 hội viên đang sinh hoạt tại 4 chi hội cơ sở: Quan Chiêm, Mỹ Dương, Hòa Thuận. Trong đó cựu TNXP chống Mỹ có 44 hội viên, TNTN (TNXP địa phương) 20 hội viên, 40% là nữ, tuổi đời thấp nhất là 60.

  Trong những năm qua được sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương mà trực tiếp là Thường trực Hội Cựu TNXP huyện Hà Trung, Hội Cựu TNXP xã Hà Giang đã ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo nghị quyết Đại hội III nhiệm kỳ (2015-2020). BCH đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên, không ngừng tuyên truyền truyền thống cách mạng, của lực lượng TNXP Việt Nam qua các thời kỳ. Để hội viên phát huy bản chất tốt đẹp của TNXP vượt lên mọi khó khăn thường nhật của cuộc sống đời thường, tích cực tham gia các phong trào do Đảng, chính quyền địa phương phát động, đồng thời làm tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và nhà nước. Động viên giúp nhau vươn lên xóa đói nghèo, góp phần cùng toàn dân xây dựng thành công chương trình nông thôn mới.

  Công tác xây dựng quĩ nghĩa tình đồng đội, hàng năm được duy trì và phát triển. Tính đến cuối tháng 6 năm 2018 quĩ Hội xã Hà Giang đã có 70.500.000đ bình quân mỗi hội viên đạt 1.101.000đ. Sáu tháng đầu năm đã thăm hỏi một số hội viên ốm đau với số tiền 150.000đ, dịp tết nguyên đán BCH tổ chức chúc thọ hội viên tuổi (70-75) cho 06 hội viên. Cũng trong dịp tết nguyên đán, được sự quan tâm của cấp trên, Hội đã trao quà tết của Tỉnh hội cho một hội viên nghèo khó khăn trị giá 500.000đ. Hàng năm tổ chức tọa đàm nhân dịp ngày truyền thống lực lượng TNXP 15/7. Hội động viên hội viên tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do nhà nước và địa phương phát động, BCH đã gắn các hoạt động của Hội với các phong trào, các hoạt động của địa phương.

  Tuy tuổi cao sức yếu nhưng hội viên đã có nhiều cố gắng, đồng thời động viên con cháu làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, địa phương và chấp hành mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra tham gia vào các tổ chức hoạt động xã hội, phong trào thể dục dưỡng sinh, văn hóa văn nghệ, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, làm lạnh mạnh cuộc sống ở cộng đồng dân cư, đảm bảo không có gia đình hội viên nào có người vi phạm phát luật. Hội Cựu TNXP đã nắm vững nội dung và chỉ tiêu thi đua, động viên cán bộ hội viên nhiệt tình tham gia và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực và góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

  Nét nổi bật trong hoạt động của hội trong những năm qua là Hội đã phát động phong trào ba sạch “Sạch nhà, sạch bếp, Sạch ngõ”. Hưởng ứng tích cự phong trào thu gom rác thải của UBND xã phát động, BCH thường xuyên tổ chức đi liểm tra đến tận các gia đình hội viên. Kết quả là 100% gia đình hội viên thực hiện tốt phong trào, 100% gia đình hội viên sử dụng nước sạch, 85% gia đình hội viên có nhà vệ sinh đạt tiểu chuẩn. Những việc làm của Hội đã được Đảng Ủy, UBND xã đánh giá trong hội nghị giao ban hàng tháng do Đảng ủy chủ trì. Hoạt động của Hội Cựu TNXP có hiệu quả thiết thực và có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đã góp phần không nhỏ vào chương xây dựng nông thôn mới của xã nhà.

Trong thời gian tới Hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, duy trì và nâng cao năng lực hoạt động, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, Đoàn thanh niên và các đoàn thể của địa phương để xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Bùi Văn Hoằng

Hà Bình-Hà Trung-Thanh Hóa