Phác họa chân dung Đại tướng

Đăng lúc: 05-10-2018 8:14 Sáng - Đã xem: 60 lượt xem In bài viết

 

Anh hùng dân tộc trí trung kiên

Nhân loại coi ông vị thánh hiền

 

Tướng Võ đa mưu nhiều sách lược

Thày Văn túc trí lắm mưu tiên

 

Phá tan quân Mỹ nơi Nam Việt (1)

Đánh bại Pháp thua ở Điện Biên (2)

 

Nức tiếng năm Châu lưu sử sách

Anh hùng thời đại đức tài hiền.

Ảnh Internet

ẢnhTrần Hồng Phong