Ấm lòng anh hùng liệt sĩ

Đăng lúc: 08-06-2022 9:14 Sáng - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

  

Không còn vắng lặng một mình

Xa xôi sơn cước lặng thinh bốn mùa

Bây giờ bầu bạn chăm lo

Đền thờ thăm viếng sớm trưa đi về

 

Vẳng nghe tiếng hát bạn bè

Vẳng nghe chim hót mà se se lòng

Xe lên viếng bạn rộn ràng

Anh hùng liệt sĩ bảng vàng khắc ghi

 

Đường xưa rộn rã bước đi

Trên từng “trọng điểm” thầm thì ai nghe

Vọng đâu thủa ấy tiếng xe

Vọng đâu câu hát tái tê lòng này!

 

Lời thề vừa nóng bàn tay

Đã nghe cay đắng cõi này xa nhau

Đạn bom giặc rải trên đầu…

Khăn tang trắng suối nỗi đau cuối trời!

 

Xa nhau mấy chục năm rồi

Bây giờ “gặp lại”… bồi hồi âm dương

Ta lên thăm bạn Trường Sơn

Linh thiêng một cõi… lòng còn vấn vương!

 

Ấm lòng liệt sĩ nhớ thương

Đời đời con cháu tìm đường viếng thăm

Chia tay ngan ngát hương trầm

Lửa tình còn mãi một vầng đất thiêng!

 

 7/6/2022

 HỒ BÁ THÂM