Bà đánh giặc giỏi ghê

Đăng lúc: 30-08-2021 9:59 Sáng - Đã xem: 79 lượt xem In bài viết

Vợ và cháu của tác giả 

Thấy bà mặc áo lính.
Gắn huy hiệu chỉnh tề.
Cháu tôi thật vui tính :
— Bà của cháu tài ghê!

Bà đuổi quân xâm lược.
Đánh thắng bọn tay sai.
Nơi chiến trường ác liệt.
Sức bà càng dẻo dai.

Việc đánh giặc đã xong.
Bà về sinh hoạt Hội.
Cựu thanh niên xung phong.
Cựu chiến binh quân đội…

Hôm nay bà vui lắm.
Gặp đồng đội năm xưa.
Cháu bảo:
— Ai cũng giỏi.
Có huy chương như bà!

Vũ Đăng Bút