BÁC HỒ LÃNH TỤ THIÊN TÀI

Đăng lúc: 11-05-2023 8:09 Sáng - Đã xem: 82 lượt xem In bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại căn cứ Việt Bắc. Ảnh: TL

Danh nhân văn hoá kính yêu

Anh hùng giải phóng toàn cầu cứu dân

Lãnh tụ sáng lập Đảng ta

Khai sinh nước Việt tuyên ngôn hùng cường

Vì dân vì nước tấm gương

Tìm đến cứu nước con đường ấm no

Cần kiệm liêm chính thanh cao

Mác-Lê đến với Bác Hồ Việt Nam

Kẻ thù sừng sỏ đánh tan

Nước Nam giàu đẹp muôn ngàn phồn vinh.

Nguyễn Văn Hanh

 Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên