Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP huyện Tân Phước làm việc với cơ sở

 

          Trong 2 ngày 28/29 tháng 9 năm 2020 Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với 2 Hội Cựu TNXP xã Tân Lập 1 và Hội Cựu TNXP xã Phú Mỹ về việc chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đa số đều cơ bản thống nhất văn kiện dự thảo; nhất trí 100%  với về Điều lệ của Hội Cựu TNXP Việt Nam, rất rõ ràng, cụ thể từng điều khoản. Có 2 ý kiến đóng góp:

– Hướng dẫn số 30 của TW Đoàn về tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong, hồ sơ đã hoàn chỉnh gởi về trên lâu rồi chưa có hồi âm.

– Đề nghị Bộ Nội vụ sớm trả lời Đề xuất của UBND tỉnh Tiền Giang tại công văn số 3713 ngày 5 /8/2020 về giải quyết chế đố chính sách đối với TNXP tham gia khắc phục chiến tranh xây dựng kinh tế giai đoạn 1975-1982, để TNXP được hưởng chế độ cho kịp vì đa số đã lớn tuổi.

Dịp này hội cũng đã tổng kết việc thực hiện công tác của hội năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021./.

                                                                                      Tăng Văn Hạnh