Bánh chưng mẹ gửi đảo xa

Đăng lúc: 07-12-2022 2:48 Chiều - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Mẹ ngồi gói bánh chưng xanh

Đảo xa mẹ gửi…cho anh…làm quà

Phơ phơ tóc bạc mẹ già

Nếp thơm mẹ gói…đảo xa…ấm lòng

Quê nhà các mẹ hằng mong

Những người lính đảo…một lòng kiên trung

Noi gương sáng- chí anh hùng

Vững vàng tay súng- giữa vùng biển khơi

Mùa xuân- xanh đảo- xanh trời

Việt Nam đất nước…nơi nơi an lành

 

Mẹ ngồi gói bánh chưng xanh

Hậu phương vững chắc… các anh yên lòng ./.

 

 

Nguyễn Anh Đào

Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên