Báo chí Việt Nam

Đăng lúc: 27-05-2021 9:04 Sáng - Đã xem: 29 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

  Chúc mừng báo chí Việt Nam ta

   Hạnh phúc niềm vui đến mọi nhà

 

   Bút thép tinh tường trừ giặc nước

 Văn chương sắc bén diệt tà ma

 

      Trung thành với Đảng tình chan chứa

    Hiếu kính cùng Dân nghĩa đậm đà

 

 Chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc

 Đời đời vang mãi bản hùng ca

Ngọ Ngọc Thơ

Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu hóa, huyện Thiệu hóa, Thanh Hóa