Bão

Đăng lúc: 12-10-2020 2:48 Chiều - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

Mỗi năm bao nhiêu cơn bão

Dồn dập đổ về từ phía biển Đông

Nơi khúc ruột miền Trung đang chịu

Lũ bão hoành hành suốt mấy ngày qua

 

Bão về rồi bão lại đi

Gây ra thiệt hại tính bằng số nhân

Nhọc nhằn nước lũ dân cao

Lại thêm mưa lớn đầy trời miền Trung

 

Số Năm, số Sáu đi qua

Lại thêm số Bảy trên đài báo tin

Thiên tai sao quá bạo tàn

Mỗi năm mỗi đến bao giờ mới ngưng

 

Tăng Văn Hạnh