Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9

Đăng lúc: 10-01-2019 1:38 Chiều - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

Ngày 9-1-2018, sau 2 ngày làm việc tích cực, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VIII đã chính thức bế mạc.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng: thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Như vậy, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII hiện có 6 vị; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam có 379 vị. MTTQ Việt Nam hiện có 47 tổ chức thành viên.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam được hiệp thương ra mắt hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần làm việc của Hội nghị và ý kiến đóng góp của các đại biểu đã giúp Hội nghị lần thứ 9 đạt kết quả.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019 và 7 tờ trình quan trọng với sự thống nhất cao, thể hiện rõ tinh thần đổi mới công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện.

Trên tinh thần đổi mới của Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà chia tay các vị thôi không tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Hội đồng tư vấn .

Trước mắt, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tập trung phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, chăm lo cho các gia đình có công với nước, các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người không có nơi nương tựa đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới.

Diệp Vinh – Anh Minh

Theo baomoi.com

Một số hình ảnh khác của hội nghị: