Biển ơi

Đăng lúc: 07-11-2020 8:00 Sáng - Đã xem: 50 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Biển ơi đừng cho bão lớn

Để người dân ra khơi đánh cá

Cờ đỏ sao vàng bay phất phới

Độc lập chủ quyền vùng biển Việt Nam

Đã bao đời thế hệ thay nhau giữ gìn

 

Biển ơi đừng cho bão lớn

Làm mưa nhiều nước ngập đồng xanh

Gây tan tóc xóm làng nước Việt

Vợ phải khóc chồng, mẹ phải khóc con

Kết cấu hạ tầng tan hoang vì bão

Thiệt hại nhiều rồi, đừng gây bão biển ơi

                                                       Tăng Văn Hạnh