Bình Phước giao định suất lao động cho các Hội đặc thù

Đăng lúc: 16-08-2022 8:40 Sáng - Đã xem: 138 lượt xem In bài viết

Ngày 09/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 giao định suất lao động cho các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định nêu rõ: giao 289 định suất lao động (chỉ tiêu hợp đồng) cho các tổ chức Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2022; Hội cấp tỉnh 93 định suất; Hội cấp huyện 196 định suất. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh, Bình Phước có 13 Hội đặc thù cấp tỉnh, 08 Hội đặc thù cấp huyện. Trong đó có Hội Cựu TNXP.

Hội Cựu TNXP tỉnh được giao 05 định suất lao động và 11 Hội Cựu TNXP cấp huyện được giao 22 định suất lao động, mỗi đơn vị 02 định suất.

Phạm Thị Hạnh
Văn phòng Tỉnh hội Bình Phước