Cảnh đẹp như mơ

Đăng lúc: 04-07-2019 8:48 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

 

Ảnh: Internet

Về thăm Đại Lải mùa hè

Đẹp sao quang cảnh kém chi thiên đường

 

Tây Thiên Tam Đảo non bồng

Giải oan suối chảy cá từng đàn bơi

 

Thạch Bàn tiên đánh cờ chơi

Dưới hồ du khách ngược suôi sớm chiều

 

Vĩnh Phúc Đại Lải mến yêu

Quê hương giàu đẹp sớm chiều vào ra

 

Nhớ thời tuổi trẻ xông pha

Chung tay xây dựng nay già về thăm

 

Thỏa lòng ngày tháng ước mong

Người xưa bạn cũ ngồi chung chuyến tàu

 

Hẹn nhau lại đến năm sau

Chuyến tàu lại chở cùng nhau thăm hồ.

Ảnh: Nguyễn Đặng Minh Ngọc

Liên Châu, ngày 20/6/2019

    Nguyễn Xuân Mai