Cánh đồng chết Camphuchia

Đăng lúc: 13-01-2019 10:32 Sáng - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

Cánh đồng chết nay đã hồi sinh

Đoàn người đi thăm vẫn ngậm ngùi nhìn lại

Bao xác người, bao đầu lâu, hộp sọ

Bao hố chôn người vẫn còn lại nơi đây

 

Nhân chứng sống những tháng năm lịch sử

Cả dân tộc CAMPUCHIA phải sống cảnh tù đầy

Hoạ diệt chủng đã chìm trong biển máu

Địa ngục trần gian bao phủ khắp nơi này

 

Hàng triệu người dân phải chết thảm, đoạ đầy

Không một chính quyền nào lại tự giết dân mình như thế

Chế độ Pôn Pốt, Ieng Xari là những tên đồ tể

Ngậm máu, giết người không biết ghê tay

 

Giết trí thức bằng cuốc, vồ, dao rựa

Giết dân thường bằng dụng cụ cầm tay

Phá hoàng cung, bắt vua, chúa đi đày

Cả đất nước đã trở thành địa ngục

 

Nhiều gia đình chết không còn ai khóc

Không còn người để nối dõi cha ông

Có dòng họ bị chặt đầu tất cả

Xác bị phanh thây vứt giữa cánh đồng

Ôi những oan hồn của những người đã khuất

Hãy về đây chứng kiến sự hồi sinh

Của dân tộc CAMPUCHIA đã tự cứu mình

Và sự giúp đỡ của Việt Nam cứu bạn

 

Hai dân tộc đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn

Vượt qua thời kỳ khủng hoảng ở trần gian

CAMPUCHIA đi lên từ những đống tro tàn

Để được một đất nước ngày nay phát triển

Dân tộc nào cũng có thời thăng trầm nguy biến

Chỉ có CAMPUCHIA là phải hoạ diệt vong

Người dân CAMPUCHIA phải khắc cốt ghi lòng

Đã được hồi sinh qua thời kỳ diệt chủng

 Phnôm P ênh, tháng 4/2014

 NGÔ VĂN TUYẾN