Bác Hồ với Thanh niên xung phong

Đăng lúc: 17-12-2017 10:33 Chiều - Đã xem: 116 lượt xem

Trong suốt quá trình ra đời và phát triển lớn mạnh, lập nên bao kỳ tích, lực lượng TNXP luôn nhận được sự quan tâm, dìu dắt và động viên khích lệ hết sức quý báu của Bác Hồ. Kể từ ngày thành lập tổ chức TNXP (tập trung) đầu tiên - 15/7/1950 - đến ngày Bác đi xa (02/9/1969), ...

Trung ương Đoàn Thanh niên với lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước

Đăng lúc: 16-12-2017 10:04 Sáng - Đã xem: 70 lượt xem

Có thể nói lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước, trong suốt quá trình hình thành và phát triển với những chiến công oanh liệt của mình, luôn gắn liền với sự chỉ đạo và tổ chức của Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam (Nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) dưới sự ...

Chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đối với lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước

Đăng lúc: 16-12-2017 9:25 Sáng - Đã xem: 131 lượt xem

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban Bí thư TƯ Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã chủ trương thành lập lực lượng TN XP chống Mỹ cứu nước (tập trung) để đối phó có hiệu quả với cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Chỉ thị 105 CT /TW ngày 29-7-1965 của Ban ...

Thanh niên xung phong, những chặng đường lịch sử

Đăng lúc: 16-12-2017 8:53 Sáng - Đã xem: 82 lượt xem

1. Đội thanh niên xung phong công tác Trung ương Năm 1950, cục diện chiến tranh trên chiến trường Đông Dương có những thay đổi cơ bản. Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, từ đầu năm 1950, Trung ương Đảng đã chỉ thị cho Liên khu ủy Việt – Bắc “chuẩn ...

Giới thiệu Hội Cựu TNXP Việt Nam

Đăng lúc: 09-08-2017 2:39 Chiều - Đã xem: 185 lượt xem

Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam được thành lập ngày 19/12/2004, là tổ chức xã hội tập hợp, đoàn kết Cựu TNXP cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống của lực ...

1 7 8 9