Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Thông tư39-BT21/04/1982Thông tư số 39-BT ngày 21 tháng 4 năm 1982 hướng dẫn thi hành điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tổng kết thành tích kháng chiến chống pháp ở miền Nam và thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 Download
Nghị quyết47-NQ/HĐNN722/09/1981Ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Download
Thông tư07/LD-TC03/08/1978Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 371-TTg ngày 15/7/1978 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lao động cho các tỉnh biên giới phía Bắc Download
Chỉ thị371/TTg15/07/1978Tăng cường lao động cho các tỉnh biên giới phía BắcHết Download
Thông tư184-TTg21/05/1975Hướng dẫn hoàn thành việc khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa và thành tích tham gia kháng chiến chống Đế quốc Pháp xâm lược Download
Thông tư184-TTg 21/05/1975Hướng dẫn hoàn thành việc khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa và thành tích tham gia kháng chiến chống Đế quốc Pháp xâm lược. Download
Nghị định161-CP30/10/1964Ban hành kèm theo nghị định này điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ đối với quân nhân ốm đau, bị thương, mất sức lao động, về hưu hoặc chết; đối với nữ quân nhân khi có thai và khi đẻ; đối với quân nhân dự bị và dân quân tự vệ ốm đau, bị thương hoặc chết trong khi làm nhiệm vụ quân sự.Hết hiệu lực Download
Thông tư15/Ttg12/01/1961Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đã được bổ sung do Thông tư số 75-Ttg ngày 27 tháng 2 năm 1961 Download
Hướng dẫn35/HD-HCTNXPVNHướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch tổ chức hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam năm 2025
1 29 30 31