Loại văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lực văn bảnDownload
Nghị định47/2000/NĐ-CP12/09/2000Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 02 năm 2000 sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng Hết hiệu lực Download
Thông tư liên tịch06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM21/03/2000Bổ sung Thông t¬ư số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 6 tháng 7 năm 1999 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ¬ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn về giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành Giao thong vận tải quản lýCòn Download
Thông tư liên tịch16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM06/07/1999Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Quyết định104/1999/QĐ-TTg14/04/1999Về một số chính sách đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Còn Download
Thông báo71 TB/TWĐTN23/12/1998xét tặng Kỷ niệm chương TNXP cho các đồng chí cựu đội viên TNXP thời kỳ 1955-1964Hết Download
Thông tư liên tịch2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC08/07/1998Của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 8/7/1998 hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với Bộ đội Biên phòn Còn Download
Quyết định460-QĐ/BT18/03/1996Công nhận di tích lịch sử Nà Tu Download
40-TĐKT24/01/1996Cồng tác khen thưởng 3 thời kỳ: Trước Cách mạng tháng 8/1945, tổng kết kháng chiến chống Pháp và chống MỹCòn Download
Hướng dẫn34/TWĐTN25/11/1995 hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương TNXPHết Download
Quyết định444/TWĐTN14/11/1995về việc ban hành Kỷ niệm chương TNXPCòn Download
1 28 29 30 31 32