Câu đối 14 từ một vế đối

Đăng lúc: 23-12-2022 8:46 Sáng - Đã xem: 100 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

ĐẢNG

DÂN

BIỂN

NÚI

XUÂN

TẾT

HÙNG

DŨNG

ĐẢO

RỪNG

VỀ

ĐẾN

TÀI

CẢM

LẮM

NHIỀU

KÉT

ĐÂM

TRÍ

CẦN

VẬT

CỦA

TRÁI

CHỒI

LƯỢC

HAY

LẠ

ĐƠM

NẢY

HIẾU

NHÂN

TOÀN

CẢ

HOA

LỘC

TRUNG,

NGHĨA,

DÂN

NƯỚC

MỪNG

VUI

ĐƯA

DƯNG

GÓP

CHUNG

ĐẤT

QUÊ

ĐẤT

QUÊ

SỨC

TAY

NƯỚC

HƯƠNG

NƯỚC

HƯƠNG

GIỮ

BẢO

MỖI

TỪNG

LÊN

ĐẾN

GÌN

VỆ

NGÀY

PHÚT

TẦM

ĐIỂM

YÊU

QUÝ

GIÀU

ĐẸP

CAO

ĐẸP

BIỂN

RỪNG

ĐÔI

VĂN

MỚI

GIẨU

BẠC

VÀNG

MỚI

MINH

Ngọ Ngọc Thơ

Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu hóa, tỉnhThanh Hóa