Câu đối Tết (15 từ/vế đối)

Đăng lúc: 24-11-2022 9:40 Sáng - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

Trải

Lắm

Thăng

Trầm

Gian

Khó

Tổ

Quốc

Vẫn

Hào

Hùng

Chiến

Công

Hiển

Hách

Qua

Nhiều

Thử

Thách

Hiểm

Nguy

Giang

Sơn

Luôn

Đại

Thành

Tựu

Huy

Hoàng

Đảng

Mạnh

Hùng

Tướng

Giỏi  

BINH

Cường

Tổ

Qưuốc

Việt

Sáng

Tươi

Bền

Vạn

Tết

Dân

Trung

Dũng

Nhà

Yêu

Nước

Thịnh

Đất

Trời

Nam
Rạng

Rỡ

Vững

Muôn

Xuân

Đảng

Anh

Hùng

Nghĩa

Chí

Hiếu

Trung

Xây
Đất
Nước

Non

Sông

Bền

Vạn

Thưở

Dân

Dũng

Cảm

Thông

Minh

Nhân

Hậu

Dựng

Quê

Hương

Tổ

Quốc

Vững

Muôn

Đời

Ngọ Ngọc Thơ
 Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu hóa, tỉnhThanh hóa