Câu đối Tết (5 từ/vế đối)

Đăng lúc: 24-11-2022 9:50 Sáng - Đã xem: 181 lượt xem In bài viết

Mừng

Đảng

Muôn

Xuân
Giàu

Trí

Tuệ

Chúc

Dân

Vạn

Tết

Đẹp

Tài

Năng

Nông

Thôn

Đổi

Mới

Thơm

Hương

lúa

Thành

Thị

Văn

Minh

Thắm

Sắc

Hoa

Nhân

Đức

Cha

Ông

Soi

Vạn

Tết

Nghĩa

Tình

Con

Cháu

Sáng

Muôn

Xuân

Ngọ Ngọc Thơ
 Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu hóa, tỉnhThanh hóa