Câu Lạc bộ xây dựng Quỹ nghĩa tình TNXP tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác hoạt động năm 2020

Đăng lúc: 20-01-2021 3:55 Chiều - Đã xem: 34 lượt xem In bài viết

          Ngày 14/1/2020 Câu lạc bộ xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và bàn phương hướng năm 2021 với sự tham dự của 107 thành viên.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tỉnh hội Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã báo cáo công tác hoạt động của Câu lạc bộ.

 Sau hơn 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã giúp Ban Chấp hành Tỉnh hội thúc đẩy cuộc vận động xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP trong toàn tỉnh. Đến nay tổng quỹ nghĩa tình TNXP trong toàn tỉnh có trên 70 tỉ, bình quân 1,520 triệu đồng/hội viên, vượt mục tiêu một triệu đồng/hội viên. Quỹ đã cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất kinh doanh thoát nghèo. Lãi suất được các Chi hội, Hội cơ sở chi cho thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, tặng quà các cựu TNXP nhân các ngày, lễ, tết và hỗ trợ các Chủ tịch Hội được hưởng phụ cấp theo Quyết định 30/2011/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban chủ nhiệm CLB đã kết hợp với Ban thường trực Tỉnh hội thăm một số mô hình, cơ sở sản xuất kinh doanh của thành viên trong Câu lạc bộ; thực hiện tốt việc quản lý chi tiêu, thanh quyết toán hàng năm duy trì được số dư, không sử dụng sai mục đích, không chi tiêu vào tiền gốc đóng góp của hội viên. Hội viên khi ốm đau, đi viện được thăm hỏi chu đáo. Khi hội viên qua đời, Câu lạc bộ đã kết hợp với Tỉnh hội tổ chức viếng chu đáo, đồng thời thanh toán lại số tiền gốc ban đầu của hội viên. Quỹ của Câu lạc bộ tỉnh đã cho 2 hội viên ở Quảng Xương là Nguyễn Văn Tôn, Nguyễn Thị Lý mỗi người 50 triệu để sản xuất kinh doanh. Số vốn vay này đã được  sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, thanh toán lãi đúng kỳ hạn. Đ/c Nguyễn Văn Tôn đã thanh toán số vốn vay cho Câu lạc bộ; đ/c Nguyễn Thị Lý chuẩn bị đến kỳ thanh toán.

Nhìn chung sau hơn 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ xây dựng Quỹ nghĩa tình TNXP tỉnh đã làm tốt công tác tham vấn và nhiều thành viên là cán bộ Hội cơ sở đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức tốt cuộc vận động xây dựng Quỹ nghĩa tình TNXP, trong đó có đồng chí đã vận động xây dựng quỹ ở cơ sở đạt bình quân 2-3 triệu đồng/ hội viên và cao hơn là 4,5 triệu đồng/ hội viên. Số tiền đóng góp duy trì hoạt động, được bảo toàn và cho vay để sản xuất kinh doanh có lãi. Việc hoàn trả tiền gốc cho những thành viên không tham gia vì sức khỏe hoặc chuyển công tác được thực hiện đầy đủ.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham luận mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục được duy trì và làm tham mưu cho Ban chấp hành Tỉnh Hội trong việc tư vấn, hướng dẫn và thúc đẩy phát triển “Quỹ nghĩa tình TNXP” trong toàn tỉnh.

                                                                                                Nguyễn Hiền