Cầu người

Đăng lúc: 21-03-2019 5:08 Chiều - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

Ảnh intenret

Trong lần di chuyển giấu thương binh

Giữa lúc địch vây ráp sát mình

 

Lính nhẩy xuống sình nâng ván gỗ

Làm cầu: đồng đội chuyển thương binh.

 

Khen người tham chiến nơi biên giới

Gửi lại đời sau một tấm hình

 

Cầu lính giản đơn mà thiết thực

An toàn đồng đội với thương binh.

 

Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNT TS. CTV Hội Cựu TNXPVN