Cháu con về viếng các Vua Hùng

Đăng lúc: 27-03-2018 8:54 Sáng - Đã xem: 66 lượt xem In bài viết

Nay cùng con cháu viếng Đền Hùng

Trèo lên bốn chín chín (499) bậc thang.

Trống ngực thình thịch theo nhịp bước

Ngỡ trống đồng xưa thưở Hùng Vương.

Dâng hương Đền Hạ lại Đền Trung

Rồi lên Đền Thượng đỉnh Nghĩa Cương

Cầu cho đất nước luôn phồn thịnh

Quốc thái dân an hưởng thái bình.

 

Ơn các Vua Hùng! Tổ tiên ta

Con cháu nơi nơi cũng một nhà

Nhằm tháng ba “âm” về giỗ Tổ

Hứa quyết giữ gìn nước non ta.

Tới thăm Đền Giếng! Nơi Bác Hồ

Dặn quân tiên phong phất cao cờ

Các Vua Hùng có công dựng nước.

Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước”.

 

Thăm Mẫu Âu Cơ – Lạc Long Quân

Sinh ra bọc trứng nở trăm con.

Chia: Canh sông núi, canh trời biển

Gìn giữ giang sơn đất “Tiên Rồng”.

 

Nay cùng con cháu viếng Đền Hùng

Trong tim thình thịch nhịp trống rung

Nhắn nhủ cháu con ngày Quốc giỗ:

Giỗ Tổ! Mồng mười tháng ba “âm”.

Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNTTS.VN.

CTV Bản tin cựu TNXPVN.