Chị dâu

Đăng lúc: 26-04-2024 1:14 Chiều - Đã xem: 81 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Lỡ làng

Duyên hãy còn duyên

Chị dâu bỏ lái

Thuyền quyên theo người.

 

Anh tôi

Chín suối ngậm cười

Vợ liệt sỹ, bỗng

Thành người đa đoan.

 

Chị lo 

Công buổi chu toàn

Cho mẹ 

Và đứa em ngoan của chồng.

 

Ngược ngàn 

Gánh gánh gồng gồng

Chị đi bỏ lại

Cánh đồng “Phu thê”.

 

Giỗ anh

Chị lại tìm về

Mưa ngâu tháng bảy

Lời thề dở dang

 

Chị tôi

Dâng nén hương tàn

Xin anh, xin mẹ

Sang ngang theo chồng./.

 

Tháng 4- 2024

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An