Chia tay em, anh đến với Trường Sa

Ảnh internet  

Tạm biệt em yêu! Tạm biệt quê nhà
Anh đi đây, vì Trường Sa đang gọi
Biển yêu thương, đồng đội anh đang đợi
Sóng dập dềnh, bóng giặc phía ngoài khơi

Anh ra đi để canh giữ biển trời
Tổ quốc gian lao thương người em bé nhỏ
Nơi anh đứng là điệp trùng sóng gió
Nhớ về em anh gửi mặn Trường Sa

Đừng khóc nghe em, Tổ quốc là nhà
Tổ quốc không bình yên, sao mình hạnh phúc?
Tổ quốc trong tim, bóng hình em trong ngực
Anh mãi yêu cả Tổ quốc và em!

Chờ anh nhé, khi Tổ quốc bình yên
Anh trở về khoác tặng em áo cưới
Còn hôm nay, yêu thương anh gắng đợi
Anh phải lên đường bởi Tổ quốc gọi tên..

Phú Thọ ngày 13/5/2020
Vũ Tuấn