Chống dịch COVID-19

Đăng lúc: 03-08-2021 10:41 Sáng - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Thế là tất cả các miền

Từ Nam chí Bắc lại ra chiến trường

Ngành y, quân đội công an

Ba ngành chủ lực song pha tuyến đầu

 

Ngày đêm không quản gian lao

Vì dân vì nước hi sinh quên mình

Gịăc đây không phải ngoại bang

Mà là giặc dịch Covid hoành hành

 

Chỉ cần sơ sẩy chút thôi

Lây lan khắp cả ấp thôn xã phường

Toàn dân cả nước đồng lòng

Chung lòng giãn cách đảng vừa triển khai

Quyết tâm đoàn kết một lòng

Chung tay chống dịch đẩy lùi nó ra

Tăng Văn Hạnh