Chống giặc Covid-19

Đăng lúc: 11-05-2021 10:37 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Covid mày ác quá trời

Làm cho nhân loại rối bời vì bay

Người ốm, người chết tràn đầy

Cuộc sống đảo lộn vì mày Vít ơi

 

Mày ác hơn giặc ở đời

Mày gieo tang tóc bao người khổ đau

Bây giờ chẳng sợ mày đâu

Chống dịch là việc toàn cầu chung tay

Những việc cần phải làm ngay

 

“Năm Ka” (5K) thực hiện hàng ngày phải nghiêm

Vác xin phòng bệnh phải tiêm

Tinh thần yêu nước ở yên trong nhà

Đồng tâm từ trẻ đến già

“Chống dịch như chống giặc” là dẹp tan.

                                                        TRẦN HỒNG PHONG