Chùm Thơ Chào Năm Mới của Hà Đỗ Tú

Đăng lúc: 26-01-2020 3:37 Chiều - Đã xem: 134 lượt xem In bài viết

1)   CHẤP HÀNH THÔI

Xuân này Nghị định một trăm (100) ban

Sắc lệnh cho nên chẳng thể bàn

Xe tải ô tô tròn bốn chục (40 triệu)

Thô sơ gắn máy tám nghìn ngàn (8 triệu)

Từ nay các xế nên xa rượu

Để lúc lên xe khỏi bắt oan

Đã lái trên đường không uống nữa

Ma men nó khiển khiến đời tàn.

 

 

2)   TẾT NÀY BÀ CHÍ CƯỜI VUI

Xuân này chú Chí cũng Phèo môi

Bợm nhậu từ nay cũng thức thời

Gặp buổi “vua” ban hành lệnh cấm

Ra đường uống rượu gặp lôi thôi

Không men Thị Nở hình như thích

Lão ấy mà say chẳng chịu chơi

Bí tỉ xong rồi lăn ngủ kỹ

Đâu còn tí tởn hỏi thăm tôi.

3)   XUÂN NÀY ĂN TẾT MẤT VUI

Xuân này rượu thuốc chẳng thèm xơi

Uống lỡ ra đường sẽ bị lôi

Cảnh sát đo cồn mồm mũi thổi

Là dân cứ phải phục tùng thôi

Hơi men cưỡi xế.. xui tiền mất

Kể cả xe sang lẫn đạp ngồi

 Nghị định không chừa.. ai cả nhé

Ông to tướng nhỏ cũng tiên tòi.

4)   TẾT ĂN CHƠI MÀ KHÔNG NHẬU

Lịch đến mồng hai(tết) đổ nước đồng

Nhà mình mạ cũng đã gieo xong

Trong khum ấm ổ vươn mầm sống

Đợi Lập Xuân xong mới xuống đồng

Rượu Tết năm nay nguyên nắp đậy

Bánh chưng cũng chỉ gói vài phong

Ra đường sợ nhất đo nồng độ

Ú ớ tiền oan cũng xót lòng.

5)   ÔNG CHÁU BẰNG NHAU

Sắp nhỏ miền Nam đến Tết nhà

Vài năm mấy nhóc lớn cao ta

Hà An cùng đã tròn mười tuổi

Thạch Thảo năm nay mới thập ba(13)

Có lẽ ông già nên.. thấp lại

Hay là cháu nhớn quá nhanh nha

Vui Xuân chụp cái hình luu niệm

Ông cháu bằng nhau đúng thật mà.

 

Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNTTS

CTV Hội Cựu TNXPVN.