Chung nhịp đập trái tim

Đăng lúc: 29-06-2021 9:20 Sáng - Đã xem: 23 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Cách đất liền hơn trăm cây số.

Gió hướng nào cũng chẳng vật chắn che.

Chung quanh đảo quanh năm sóng vỗ.

Nước ngọt hiếm hoi đâu chỉ mùa hè.

 

Người ở đảo, anh em ba dân tộc.

Nhà kề nhà, nương rẫy kề nhau.

Người ở đảo, tình quân dân cá nước.

Ai cũng là tuyến trước, tuyến sau.

 

Cây bắp cây rau tưới bằng nước mặn.

Kết quả cuối cùng lại ngọt lại thơm.

Dẫu bát cơm còn độn thêm khoai sắn.

Mà lớn lao thay ý nghĩa mỗi tâm hồn !

 

Với đất liền, đảo vốn là tiền duyên.

Nhưng ngoài đảo lại có nhiều chốt đảo.

Anh chiến sỹ ngày đêm bên mâm pháo.

Cho đất liền, cho đảo mãi bình yên.

 

Hơn một trăm cây số cách đất liền.

Nhưng đảo nhỏ không một ngày đơn độc.

Đảo là một phần đất đai của Tổ quốc.

Luôn cùng chung nhịp đập một trái tim !

 

Vũ Đăng Bút