Chung tay đồng lòng

Cô vít ẩn núp khắp nơi.

Chủ quan, nó sẽ không dời chúng ta.

Vậy nên, thông điệp “5 K”.

Mọi người gương mẫu, mọi nhà nêu cao.

 

Hội hè giảm chút không sao.

Còn hơn phải đổi biết bao nhọc nhằn.

Chung tay trước những khó khăn.

Đồng lòng ta quyết chặn ngăn dịch vào!