Chung tay phòng dịch covid

Đăng lúc: 06-04-2020 9:13 Sáng - Đã xem: 70 lượt xem In bài viết

 

Lệnh truyền phòng dịch khắp non sông

Cả nước đồng lòng thế tiến công

 

Đoàn kết chung tay theo ý Đảng

Đẩy lùi COVID, cút ngay không!

 

 Việt Nam sau, trước luôn nhân hậu

  Địch họa bao phen cũng sạch bong

 

 Sống giữa tình dân ân nghĩa trọn

 Thiên tai độ lượng đẹp lời mong.

                           Bùi Hữu Hằng

                           Chính Thượng ,Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh