Chương trình hoạt động của Ban công tác Nữ Cựu thanh niên xung phong năm 2024

Đăng lúc: 02-02-2024 8:55 Sáng - Đã xem: 165 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 /HCTNXPVN-BCTN                                     

                                                                       Hà Nội, ngày 26  tháng 01 năm 2024

             

Chương trình hoạt động 
của Ban công tác Nữ Cựu thanh niên xung phong năm 2024 

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và chào mừng Đại hội V (nhiệm kỳ 2024-2029) tổ chức vào cuối năm 2024 của Hội cựu TNXP Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch hướng dẫn nội dung Chương trình hoạt động của Ban Công tác nữ Cựu TNXP các tỉnh, thành phố năm 2024 như sau:

I. Xây dựng tổ chức Hội và các Ban công nữ cựu TNXP vững mạnh

(1) – Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố phải thành lập các Ban công tác nữ Cựu TNXP trực thuộc sự lãnh đạo của Thường trực tỉnh hội. Hàng năm, phải xây dựng chương trình công tác cụ thể, đồng bộ với Chương trình của Hội.

(2) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội LH Phụ nữ Viêt Nam với các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ là: Xây dựng Hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, cụ thể là:

+ Hỗ trợ nhiệm vụ phát triển phụ nữ toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm  no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh;

+ Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng giám sát phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới;

+ Xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

(3) – Thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó 5 “không” là: Không nghèo, không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; 3 “sạch” là: sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.

(4) – Thực hiện gia định 5 “có”: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa.

(5) – Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược, mục tiêu quốc gia vì sự phát triển, tiến bộ của Phụ nữ của Đảng, Nhà nước.

II. Phát huy truyền thống anh hùng, nữ cựu TNXP đẩy mạnh các hoạt động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các phong trào thi đua thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho nữ cựu TNXP.

(6) – Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống

+ Tổ chức tuyên truyền giáo dục nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt; nhận thức về vai trò, vị trí tổ chức Hội, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nữ cựu thanh niên xung phong và phụ nữ Việt Nam.

+ Công tác tuyên truyền giáo dục được coi trọng, tiến hành thường xuyên có chất lượng và hiệu quả; tập trung việc tổ chức học tập quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của chính quyền địa phương, nhiệm vụ, chủ trương công tác Hội cựu TNXP Việt Nam, truyền thống vẻ vang của dân tộc (tập trung kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ), truyền thống của Nữ cựu thanh niên xung phong và Phụ nữ Việt Nam.

+ Tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin về mọi mặt cho nữ cựu TNXP, trong đó, tập trung các kiến thức về giới, phụ nữ với gia đình, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV-AIDS… và những vấn đề xã hội quan tâm hiện nay.

+ Duy trì các hoạt động nói chuyện chuyên đề, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu (liên hoan) văn hóa, ẩm thực, tham quan du lịch, dã ngoại về nguồn… với hình thức, biện pháp thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, hấp dẫn và cuốn hút được đông đảo hội viên tham gia.

+ Chú trọng giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến để giúp nữ cựu TNXP nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(7) – Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

 Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung:

+ Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ trong nữ cựu TNXP.

+ Vận động chị em tiếp tục hưởng ứng thực hiện chủ trương của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phấn đấu 100% gia  đình nữ cựu TNXP đăng ký phấn đấu xây dựng  gia đình theo 4 tiêu chí trên. Đồng thời, mỗi nữ Cựu TNXP nêu gương sáng để giáo dục con cháu trong gia đình: Phấn đấu con ngoan, trò giỏi, gia đình hạnh phúc, không vi phạm pháp luật và bình đẳng giới. Tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi: phụ nữ với sức khỏe, phụ nữ thời nay với công, dung, ngôn hạnh, các hội thi gia đình hạnh phúc, cả nhà đều vui, … tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, phát triển dân ca, dân vũ, giữ gìn sức khỏe của người cao tuổi như tập thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi…

+ Chủ động và tích cực khai thác, vận động nhiều nguồn vốn để hỗ trợ nữ cựu TNXP phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần thiết thực giải quyết vấn đề an sinh xã hội của mỗi địa phương.

+ Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể và tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tạo nguồn quỹ, kinh phí để giúp đỡ, hỗ trợ nữ cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cô đơn, không nơi nương tựa.

(8) – Hoạt động vì nghĩa tình đồng đội

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 2 phong trào thi đua “Vì nghĩa tình đồng đội, mỗi cựu TNXP làm nhiều việc tốt”, “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tinh đồng đội” trong nữ hội viên cựu TNXP.

+ Hưởng ứng tích cực việc xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Nuôi heo đất, heo nhựa”, “Hũ gạo tinh thương”; xây dựng các tổ, nhóm tiết kiệm giúp nhau một cách thiết thực, cụ thể như xây nhà tình nghĩa, cho vay vốn phát triển kinh tế …

+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt giao lưu, thăm hỏi, tặng quà động viên chị em nữ cựu TNXP nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm: Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; thăm hỏi, tặng quà nữ cựu TNXP nghèo, cô đơn có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên chị em vượt qua khó khăn, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau theo hoàn cảnh, điều kiện cụ thể.

III. Tham gia với chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và an ninh xã hội.

(9) – Tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nữ cựu TNXP.

+ Rà soát, nắm bắt, phản ánh tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với nữ TNXP đến các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

+ Tổ chức các hoạt động giám sát, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong các hoạt động theo dõi, giám sát, phát hiện kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ cựu thanh niên xung phong  để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết. 

(10) – Tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương.

+ Vận động chị em thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động của chính quyền, cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương.

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong vận động nữ cựu TNXP hưởng ứng tích cực hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 100% gia đình của nữ cựu TNXP phấn đấu đạt xếp loại gia đình văn hóa. 

+ Phối hợp với Hội LH Phụ nữ cùng cấp để hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động do Hội LH Phụ nữ tổ chức và theo sự chỉ đạo chung của Hội LH Phụ nữ Việt Nam.

+ Phối hợp với Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể địa phương để làm tốt vai trò nòng cốt chính trị tại cơ sở; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Trên đây là 10 nhóm nội dung  thuộc Chương trình hoạt động của Ban Công tác nữ Cựu TNXP cần triển khai thực hiện trong năm 2024, Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội yêu cầu các Hội cựu TNXP các tỉnh, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ tại địa phương để hướng dẫn thực hiện; báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng và cả năm về Trung ương Hội./.

Nơi nhận:                  
Các Tỉnh, Thành hội; 
– Các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 
Lưu BCTN, VP.
                  

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

 CHỦ TỊCH  

Đã ký

  Vũ Trọng Kim     

 

                                                                

                                

 

                                                                                                                   

 

Download văn bản: Download