Chuyên viên cao cấp, Tiến sỹ Hồ Bá Thâm – bản lĩnh và trí tuệ trong quá trình hoạt động khoa học