CLB giúp nhau làm kinh tế giỏi tỉnh Bình Thuận tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2023

Sáng 30/3/2021, Câu lạc bộ Giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội (gọi tắt là CLB làm kinh tế) thuộc Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2023. 

Tham dự đại hội có Chủ tịch Tỉnh hội Vũ Thị Ngọc Liên, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các cựu TNXP là thành viên trong câu lạc bộ.

Được thành lập từ năm 2012 đến nay toàn tỉnh có 10 CLB làm kinh tế với 393 thành viên. Ngay từ khi mới thành lập, CLB làm kinh tế đã nhận được sự hỗ trợ của các ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (chi nhánh Bình Thuận), Chính sách xã hội Bắc Bình và nhiều cán bộ, hội viên cựu TNXP, cán bộ hưu trí cho mượn không lấy lãi. Đến nay, tổng số vốn huy động toàn tỉnh đạt hơn 3 tỷ đồng. 

Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh đã có 2.200 hội viên là chủ trang trại, doanh nghiệp tư nhân. Hội viên có cuộc sống ổn định và trung bình khá chiếm 70,5%. Nhiều hội viên vươn lên làm kinh tế giỏi, góp phần làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Các thành viên CLB đã có nhiều đóng góp thực hiện nghĩa tình đồng đội như xây mới và sửa chữa 4 căn nhà, tặng heo giống, tặng quà, nhận đỡ đầu hàng tháng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Trong nhiệm kỳ tới (2021-2023), CLB sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội; tuyên truyền, vận động cựu TNXP cà người thân tích cực tham gia làm thành viên CLB. Bên cạnh đó, hình thành nhiều tổ chức CLB hoạt động có hiệu quả, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương. 

Đại hội đã bầu ra Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới với 9 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội nhiệm kỳ 2021-2023.

Thu Thuỷ