Cổ tích không lời

Đăng lúc: 30-09-2022 11:09 Sáng - Đã xem: 89 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Mẹ thành ngày xửa ngày xưa

Bạc bời nón lá, che mưa cuộc đời

Mẹ thành cổ tích không lời

An nhiên khuất núi tránh trời bão dông !

 

Mẹ thành tên của dòng sông

Thành hoa cỏ nội, hương đồng mà nên

Nuôi ta “Ăn chắc mặc bền”

Nâu sồng từ đất, tuổi tên từ làng.

 

Dặm trường cách trở đò giang

Trời thương xót mẹ, nhẹ nhàng mưa Ngâu

Khăn tang chít bạc nỗi sầu

Con về quảy nhớ qua cầu cô đơn./.

 

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An