Con của mẹ là con

Đăng lúc: 10-10-2023 3:24 Chiều - Đã xem: 95 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tôi ở chiến trường ra

Cầm lá thư của bạn

Để khi về quê quán

Gửi cho mẹ bạn tôi.

 

Anh ấy hy sinh rồi

Năm “bẩy hai[1]” đỏ lửa

Tôi và anh hai đứa
Cùng chiến trường Tây Nguyên.

 

Tôi về tận Phú Xuyên.
Hà Tây quê anh đấy
Mẹ của anh thấy vậy

Rưng rưng đón phong thư.

 

Thằng con tôi đay ư

Nhà nước vừa báo tử

Nó vẫn còn đấy chứ

Chữ nó viết còn đây.

 

Tấm thân mẹ hao gầy

Tôi ân cần bên mẹ

Mẹ nhận con mẹ nhé

Con của mẹ là con.

Lưu Sỹ Mùi


[1] Năm 1972