Con đường Hạnh Phúc Hà Giang

Đăng lúc: 26-09-2019 8:29 Sáng - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

 

 

Hạnh Phúc, con đường Bác đặt tên

Trên cao nguyên đá đỉnh Pì Lèng

 

Hà Giang bạt núi sang Mèo Vạc

Kỳ tích Thanh Niên (TNXP) đã tạo nên

 

Thập kỷ 60 (1960) ngàn rưởi quân

5 năm gian khổ mở ngày đêm

 

Khai thông văn hóa vùng dân tộc

Mang lại ấm no… huyện giáp biên.

 

Thơ: Hà Đỗ Tú.

Nguồn ảnh: Phạm Mỹ Hạnh