Con đường huyền thoại

Đăng lúc: 12-07-2020 10:06 Chiều - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

 

 Ảnh internet  

Tuổi vừa mười tám đôi mươi

Là thanh niên giữa cuộc đời đang xuân

Khi non sông tổ quốc cần

Ngoại xâm giầy xéo không ngần ngại chi

 

Tạm xa quê quyết ra đi

Mở đường, tải đạn xá gì gian nguy

Cáng thương người sốt li bì

Thế mà quên cả đang khi mưa rừng

 

Góp công đổi lấy vui mừng

Xây nên kỳ tích lẫy lừng chiến công

Mười bông hoa đỏ thắm nồng

Con đường huyền thoại hoa hồng ngát hương./.

 

Bùi Hữu Hằng

 Chính Thượng, Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh