Con đường huyền thoại

Đăng lúc: 28-11-2019 2:33 Chiều - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết

 

  Tuổi vừa mười tám đôi mươi

  Là thanh niên giữa cuộc đời đang xuân

   Khi non sông tổ quốc cần

  Ngoại xâm giầy xéo không ngần ngại chi

 

   Tạm xa quê quyết ra đi

  Mở đường, tải đạn xá gì gian nguy

   Cáng thương người sốt li bì

  Thế mà quên cả đang khi mưa rừng

 

   Góp công đổi lấy vui mừng

  Xây nên kỳ tích lẫy lừng chiến công

   Mười bông hoa đỏ thắm nồng

  Con đường huyền thoại hoa hồng ngát hương

     Bùi Hữu Hằng

   Chính Thượng, Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh