Cổng trời, Mụ Giạ, Giăng Màn

Đăng lúc: 10-04-2024 2:55 Chiều - Đã xem: 115 lượt xem In bài viết

Có phải nơi đây gọi Cổng trời 

Sáng đầy sương núi tựa trùng khơi

Giăng Màn một dải in tranh vẽ

Đất nước ta sao đẹp tuyệt vời.

Đèo Mụ Giạ. Ảnh internet  

          Mụ Giạ là đây địch chặn đường

          Tiếp lương, tải đạn đến tiền phương

          Làm sao ngăn được lòng yêu nước

          Dân tộc Việt Nam chí quật cường.

 

Rẽ trái vòng qua Phou -Toóc -Vu[1]

Đi trong rừng rậm đầy sương mù

Đoàn quân khảo sát tìm đường mới

Tải đạn vào Nam diệt giặc thù.

 

          Giặc Mỹ thua đau phải xuống thang

          Vào bàn hội nghị để hòa đàm

          Việt Nam thống nhất liền Nam Bắc

          Chớ để kẻ thù mộng cắt ngang./.

 

 Võ Khắc Mai, tháng 01/1969

[1] Địa danh một điểm tránh đèo Mụ Giạ

* Cổng trời, Mụ Giạ, Giăng Màn là các địa danh trên đường 12A, tỉnh Quảng Bình