Công văn 1734BNV-CTTN về việc thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế sau năm 1975

Đăng lúc: 06-05-2021 8:46 Sáng - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

Download văn bản: Download