Công văn 1876 của Sở VHTTDL Sơn La đề nghị phối hợp, cung cấp danh mục tư liệu, hiện vật liên quan đến TNXP trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Download văn bản: Download