Công văn 268/HCTNXPVN về việc họp trực tuyến

Đăng lúc: 01-03-2021 11:35 Sáng - Đã xem: 82 lượt xem In bài viết

 

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
Số:   268   /HCTNXPVN

V/v họp trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  01  tháng 03 năm 2021

                     Kính gửi:

 – Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố

 

– Ban liên lạc Cựu TNXP các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh

Để thực hiện nội dung Họp trực tuyến trong Đề án 02 về kết nối thông tin của Hội Cựu TNXP Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề nghị các Hội, Ban Liên lạc Cựu TNXP các địa phương:

– Đăng ký 01 số điện thoại, tên người thay mặt đơn vị là điểm cầu để nhận tài khoản họp trực tuyến qua nhóm Đề án 02_Họp trực tuyến trên zalo, không được chia sẻ tài khoản cho người khác và chịu trách nhiệm về sử dụng tài khoản này.

– Phòng họp bảo đảm ánh sáng, âm thanh bên ngoài không ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh và hình ảnh của cuộc họp trực tuyến.

– Sử dụng một trong các thiết bị: Máy tính xách tay, máy tính để bàn (có camera, loa, micro bảo đảm chất lượng hình ảnh và âm thanh), điện thoại thông minh, máy tính bảng đã được cài đặt phần mềm ZOOM và kết nối mạng ổn định đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến.

– Tham dự đúng thành phần, trang phục chỉnh tề và có mặt tại điểm cầu hoặc đăng nhập vào cuộc họp trước thời gian khai mạc ít nhất 10 phút để kiểm tra đường truyền, thử nghiệm hệ thống và ổn định tổ chức. Khi tham gia cuộc họp và chưa đến lượt phát biểu, yêu cầu đại biểu tắt micro để không bị nhiễu âm thanh. Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được sự đồng ý của người chủ trì phiên họp.

– Trong quá trình họp, các đại biểu dự họp nghiêm túc, giữ gìn trật tự, không trao đổi việc riêng; tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ họp; có mặt suốt cuộc họp, chỉ khi người chủ trì tuyên bố kết thúc họp mới được phép rời khỏi cuộc họp.

– Khi muốn phát biểu, đại biểu cần phải đăng ký và chỉ được phát biểu khi chủ trì cuộc họp cho phép; khi kết thúc phát biểu phải tắt micro để không nhiễu âm thanh, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Dự kiến buổi họp trực tuyến đầu tiên vào sáng 8/3; sáng 5/3 sẽ thử thiết bị họp với các địa phương. Đề nghị các đơn vị gửi công văn đăng ký điểm cầu về TW Hội trước ngày 05/3/2021 qua bưu điện và nhóm HỘI CỰU TNXP – ĐỀ ÁN 02.

Chi tiết xin liên hệ với đ/c Đồng Sỹ Tiến, ĐT: 098 360 1417/024-3775 6691

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP, Ban TCKTTT.

ỦY VIÊN TT ĐOÀN CHỦ TỊCH 

 Đã ký

 Ngô Văn Tuyến

 

Download văn bản: Download