Cùng nhau chống dịch

Đăng lúc: 05-09-2021 8:28 Sáng - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Ảnh internet 

Đang mùa dịch dã hỡi nhà nhà
Tuyệt đối tin vào Chính phủ ta
Lãnh đạo toàn dân chống đại dịch

Đội quân áo trắng đã xông pha
Cùng nhau “Chống dịch như chống giặc”
Nghiêm chỉnh chấp hành tốt 5K
Tiêm chủng vacxin để phòng bệnh
Cái ngày hết dịch sẽ không xa!

Trần Hồng Phong