Cựu TNXP Lạng Sơn thoát nghèo bền vững

Đăng lúc: 18-11-2022 10:43 Sáng - Đã xem: 92 lượt xem In bài viết

Cựu TNXP là lớp người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, nay tuổi đã cao, còn là hộ nghèo, thì điều kiện tự phấn đấu để thoát nghèo bền vững là rất khó khăn…

Thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 09/9/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 152/KH-UBND của UBND ngày 01/07/2022 tổ chức thực hiện phong trào thi đua ” Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021- 2025, Tỉnh hội Lạng Sơn đã phát động phong trào: “Cựu TNXP Lạng Sơn thi đua giúp nhau làm kinh tế, giúp nhau nâng cao đời sống, giúp nhau thoát nghèo bền vững”. Đến năm 2022 Tỉnh hội đã có 697 cựu TNXP tham gia làm kinh tế có hiệu quả (trong đó có 148 cựu TNXP lãi từ 100 triệu đến trên 300 triệu đồng/năm); 81 mô hình kinh tế trang trại, tạo việc làm cho 401 lao động, giúp được 05 cựu TNXP thoát nghèo.

Cựu TNXP nghèo Dương Thị Càn (ảnh dưới, bên trái), thôn Bó Luông, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn) được Hội tặng một sổ tiết kiệm 03 triệu đồng, là điều kiện thuận lợi để vận động con cháu, người thân góp thêm vốn, đầu tư mua cây, con giống, quy hoạch lại đất vườn, chuyển mục đích canh tác, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, giao bán sản phẩm tại vườn, nên đã có thu nhập cao, xây dựng được nhà mới khang trang, đủ tiện nghi, cuộc sống dư dả.

Hội Cựu TNXP xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng có 10 hội viên, đã ủng hộ được 10 triệu đồng, hỗ trợ 200 ngày công giúp cựu TNXP nghèo Nguyễn Thị Lý (ảnh trên) mua cây, con giống, làm kinh tế trang trại, có thu nhập ổn định.

Phong trào cựu TNXP thi đua giúp nhau làm kinh tế ở Lạng Sơn đã có tác dụng thiết thực giúp cựu TNXP nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững./.

 Nguyễn Anh Nhưỡng

Chủ tịch Tỉnh hội Lạng Sơn