Đài bia tưởng niệm

Đăng lúc: 22-07-2021 9:37 Sáng - Đã xem: 48 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Đài bia tưởng niệm đẹp quê nhà

Bình dị trang nghiêm nhắc chúng ta

Biết mấy anh hùng hồn liệt sỹ

Bao nhiêu xương máu sức ông cha

Đánh Tây lừng lẫy vang lời nhạc

Diệt Mỹ oai phong rộn khúc ca

Chiến đấu hy sinh vì nghĩa lớn

Quê hương đất nước nở ngàn hoa .

 NGỌ NGỌC THƠ

 Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa ,tỉnh Thanh Hóa